Reference

Nabízíme jednoduchou pomůcku pro dimenzi ocelových trubkových sloupů. Vhodné pro první výpočet, nebo pro konstrukce, které se řeší bez prostorového modelu s dimenzováním.

V prostorových modelech s dimenzováním železobetonových desek a stěn není vždy zohledněna skutečnost, že stěny se dimenzují na vzpěr, což pro silně zatížené štíhlé stěny v např. garážích může být problém. Ne vždy je lze nahradit pomocí sloupů. Nabízíme řešení - tabulky ke stažení: stěna, trubky.