Pro objednatele

Vetšinou je jedním z našich výstupů pro DSP model pro výpočet, z něj lze vygenerovat 3D náhled v pdf, kterým lze otáčet a prohlédnout si budoucí konstrukci ze všech stran.

Číst dále

Pro statiky

Nabízíme jednoduchou pomůcku pro dimenzi ocelových trubkových sloupů. Vhodné pro první výpočet, nebo pro konstrukce, které se řeší bez prostorového modelu s dimenzováním.

Císt dále

Pro architekty

Nabízíme ke stažení jednoduchou tabulku pro odhad dimenzí železobetonových desek a trámů. Upozorňuji některé architekty, že oblíbený "skrytý průvlak" je jen silněji vyztužená deska 8-) a lze tedy použít tuto tabulku.

Reference

Administrativní budova firmy na Mladoboleslavsku

Železobetonové budovy s eliptickým směrem nahoru se rozšiřujícím půdorysem. Propojeno podzemním parkovištěm a ocelovou lávkou. Přilehlý bazén. Projekt pro provedení stavby. Prováděcí projekt 2017.


Nová Koulka

Víceúčelový objekt Nová Koulka má nepravidelný půdorys cca 19x25 m, jedno podzemní podlaží s garážemi a 5 nadzemních podlaží. Vyšší patra přesahují půdorys. Ocelová konzola  v desce s vyložením 4m pro exkluzivní obytný prostor. Založeno jako bílá vana. Realizace 2016

Letiště firmy Nisa Air

Objekt zázemí s restaurací a hotelem. Nepravidelná železobetonová konstrukce se značnými rozpony. Cca 28x24m. Výpočet požární odolnosti. Založení sousedního hangáru. Projekt pro stavební povolení a projekt realizační. Realizace 2015.

Bytový a kancelářský dům Bořanovická

Novostavba má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, půdorys cca 10x12m. Vyšší podlaží předstupují před 1.NP. Konstrukce železobetonové, ve vyšších patrech kombinované se zděnými stěnami. Realizace 2014.

Bytové domy Komunardů Praha 7

Komplex 3 atypických obytných domů, spojených podzemními garážemi, železobeton. V parteru obchody a služby. Realizace 2012

Bytový dům Bubeneč

Bytový dům složený ze dvou dilatačních celků. Složitá konstrukce, ustupující a předstupující vyšší patra. Realizace 2010 – 2011

Rekonstruce Pragerovy vily, Braník Praha 4

Až na kost jdoucí kompletní rekonstrukce známé vily. Realizováno 2009
Více v tomto článku.

Bytový dům Modřany

Bytový soubor Centrum starých Modřany. Rozsáhlý obytný komplex, ze šesti souvisejících objektů, podzemní parkoviště, sportovní hala v suterenu, železobetonové konstrukce. Realizace 2007.

Bytové domy Osadní, Praha 7

Rozsáhlý obytný soubor, ze sedmi dilatačních celků, železobetonové konstrukce. Realizace 2006

Palác Austria

Rozsáhlá rekonstrukce objektu z 19. století, železobetonová nástavba. Podzemní garáže uvnitř objektu a dvorní železobetonová vestavba obytné budovy. Realizace 2005. http://www.palacaustria.cz/vystavbax.html

Kolowratský palác

Rekonstrukce paláce Kolowrat pro Senát České republiky.
Náročná rekonstrukce historické budovy, úpravy a rozšíření konstrukce, posilování základů. Instalace monolitických garáží ve dvoře - komplex objektů pod hladinou podzemní vody, kotvení pomocí zemních kotev. Realizace 2004.

Hotel Ruzyně

Železobetonová konstrukce s proměnným konstrukčním nosným systémem. Boční komunikační věže s nosným systémem z ocelových profilů. Pilotové zakládání. Realizace 2004.

Pavilon Indonéská jungle pro ZOO Praha

Složitá ocelová prostorová, příhradová skořepina na monolitické eliptické suterénní základně s přístavbou obslužné budovy - realizace 2002-2004.

Palác Těšnov

Monolitická administrativní budova se dvěma paralelními křídly. V suterénní části a v 1.NP je půdorys zastavěn celý. Atrium přemostěno ocelovou příhradovou  třípodlažní konstrukcí spojující obě křídla budovy. Hlubinné zakládání, ztížené trasou metra C diagonálně probíhající pod staveništěm. Projekt pro stavební povolení - 2002

Stará Celnice

Rekonstrukce a vestavba - Stará celnice v Praze 1. Podchycení objektu a vestavba čtyř podzemních podlaží garáží ve dvoře, s následnou nadzemní ocelobetonovou  rámovou konstrukce šesti podlaží.
Realizováno 2000.

BAUHAUS

Rekonstrukce  haly ČKD  pro fy.  BAUHAUS v  Praze 4  Zesilování  stávajících  stropních   konstrukcí na  zatížení  20 kN/m2 (80 000 m2), přístavba  podzemních garáží, desky s hřibovými hlavicemi pro zatížení pojezdem požárními vozy, - realizováno 1997.

Černá Růže

Rekonstrukce paláce  Černá Růže v Praze  1 - Rekonstrukce historického domu, rekonstrukce  železobetonové konstrukce vlastní pasáže. - realizováno 1997.

Na Příkopě 11,12

Rekonstrukce a přestavba domů č.p.392, 393 Na příkopě 11,12 Praha
Složitá rekonstrukce dvou objektů, speciální zakládání, výstavba podzemních garáží,  podchytávání vyšších pater  objektu ocelovými konstrukcemi, vestavba monolitických, prostorově složitých konstrukcí,  nástavba a  vestavba ocelových  konstrukcí - realizováno 1996.

Kostel Svaté Rodiny

Kostel Luhačovice - Centrální  prostor nad půdorysem rovnostranného  trojúhelníka o  straně 30  m, zděná  konstrukce, zastřešení plochou ocelovou klenbou ztuženou monolitickým obvodovým věncem, samostatná železobetonová zvonice - skořepinový tubus výšky 30 m, zakládání na  polštářích v údolní nivě  potoka v ochranném pásmu - realizováno 1996.

Centrála Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze 1

Rekonstrukce historického objektu, monolitické skořepinové konstrukce a lomenice, kazetový strop, podzemní garáže - realizováno 1995, stavba roku

Katastrální úřad Pardubice

Monolitická šestipodlažní konstrukce nad nepravidelným půdorysem, zastřešení provedeno železobetonovou skořepinou, speciální zakládání v denundaci, zajištění stavby proti Q100 - realizováno 1994.

Československá všeobecná výstava

Strojírenský pavilón prostorová, příhradová ocelová konstrukce tvaru pyramidy. Již tehdy řešeno jako prostorový model na počítači. Realizováno 1991.